O nas

"Rocznik Przasnyski" to czasopismo naukowo-kulturalno-artystyczne, wydawane od 2014 r. przez Towarzystwo Ziemi Przasnyskiej i (do 2017 r. włącznie) Muzeum Historyczne w Przasnyszu.

 

Czasopismo składa się z działów:

 • Artykuły i rozprawy
 • Forum regionalne
 • Kronika artystyczna
 • Z żałobnej karty
 • Varia
 • Przyjaciele Rocznika

Periodyk ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, samorządów terytorialnych gmin wchodzących w skład powiatu przasnyskiego oraz Banku Spółdzielczego w Przasnyszu czy Nadleśnictw: Przasnysz i Parciaki.


W skład Rady Redakcyjnej wchodzą:

 • Piotr Kaszubowski - przewodniczący (prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, adiunkt w Muzeum Historycznym w Przasnyszu)
 • dr Waldemar Krzyżewski (wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej)
 • dr Wojciech Łukaszewski (członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika)
 • Bogusław Kruszewski (członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej)
 • Maria Weronika Kmoch (członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika)

Przy poprzednich numerach do Rady Redakcyjnej należeli:

 • śp. dr Irena Kotowicz-Borowy (Prezes Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w  Ciechanowie, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej)
 • Teresa Wojciechowska (ówczesna prezes Stowarzyszenia "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej)
 • Zbigniew Lorenc (członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej)

Opracowanie techniczne, skład komputerowy i łamanie - Bogusław Kruszewski

 

Redakcja i korekta tekstów - Maria Weronika Kmoch

 

Projekt okładki - Krzysztof Miecznikowski

 

Redakcja strony internetowej - Maria Weronika Kmoch

 

Redakcja fanpage'a - Maria Weronika Kmoch, Piotr Kaszubowski